Schoolkosten

Voor schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 120,00.

Voor schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 120,00.

Uit deze vrijwillige ouderbijdrage worden activiteiten en voorzieningen voor leerlingen bekostigd die de school belangrijk vindt, maar die we met het geld van het ministerie niet of maar gedeeltelijk kunnen betalen.

Het gaat dan om introductie-activiteiten, sportdagen, diploma-uitreiking, activiteiten zoals kerst, sinterklaas en jaarafsluiting, buitenlesactiviteiten etc.

Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen meedoen aan de activiteiten op school. Wij sluiten geen leerlingen uit omdat ouders/verzorgers de de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.