Stages

Leerlingen in staat te stellen hun ambitie en talenten te ontdekken en te waarderen middels loopbaanoriëntatie.

Stages zijn op het OVMZ een belangrijk onderdeel van het Loopbaan oriëntatie programma. Hier lees je wat we momenteel in welk jaar doen.

Klas 1:

Leerlingen lopen 1 dag mee met een gezinslid of een familielid/bekende. Ze krijgen op deze manier een inkijkje van een werkdag en leren wat over het beroep waar zij aanwezig zijn. Ze krijgen mee hoe het ritme van een werkdag eruit ziet.

Na hun stage vullen zij samen met degene waar zij stage hebben gelopen een evaluatie formulier in waar zij reflecteren op hun dag. De leerlingen leren op deze manier over zichzelf en hoe zij reageren op hun stage en wat zij hier van vinden. Leerlingen krijgen van te voren uitleg over hoe je zo’n stage dag moet aanpakken.

De leerlingen presenteren hun bevinden tijdens het tweede IOP gesprek en kijken op deze manier terug op de eigen stage!

Klas 2:

In klas 2 lopen leerlingen 2 dagen mee met een bedrijf. Ze krijgen op deze manier een inkijkje van een werkdag en leren wat over het beroep waar zij aanwezig zijn. Ook leren ze wat meer over een bedrijf. Ze krijgen mee hoe het ritme van een werkdag eruit ziet en leren zich bewust te zijn van het omgaan met collega’s op de werkvloer.

De leerlingen krijgen in de mentorlessen uitleg over het benaderen van bedrijven en het contact opnemen met zo’n bedrijf om hier stage te lopen. De leerlingen proberen zelf een stage te regelen. De mentor heeft hierbij een ondersteunende rol. Ook begint de mentor al ruim van te voren met de voorbereidingslessen voor de stage zodat de leerlingen aan de randvoorwaarde voldoen om de stage succesvol te beleven.

Na hun stage vullen zij samen met hun stagebegeleider een evaluatie formulier in waar zij reflecteren op hun dag. Ouders worden van te voren door de mentoren geïnformeerd.

De leerlingen presenteren hun bevinden tijdens het derde IOP gesprek om nog eens goed terug te kijken op de gelopen stage.

Klas 3:

Leerlingen klas 3B en 3K lopen gedurende het schooljaar 1 dag per week stage. Ze hebben 2 stage adressen per jaar. Doelen van de stage:

 • Je gaat wat je op school hebt geleerd buiten school toepassen.
 • Je gaat wat je op school hebt geleerd buiten school toepassen.
 • Je ervaart hoe het is om te werken in een bedrijf of instelling.
 • Je ervaart hoe het is om iets te doen voor een ander zonder hiervoor iets terug te vragen.
 • Je gaat ontdekken of dit vakgebied bij je past.
 • Je gaat nieuwe vaardigheden op doen.
 • Je kan jouw eigen talenten ontdekken en ontwikkelen.
 • Je leert samenwerken met collega’s en omgaan met leidinggevenden.
 • Je leert omgaan met fouten die je maakt, fouten maken mag.
 • Je leert omgaan met de regels binnen een bedrijf.
 • Je leert om zelfstandig taken uit te voeren binnen een bedrijf.

Leerlingen gaan zelf opzoek naar een stageadres. Deze zoektocht begint al in de laatste periode van jaar 2. Vooraf tijdens de mentorlessen komt Mvr. Henricks een uitleg geven over de stages. Ook geeft zij uitleg over de stageboekjes en het stagecontract. Vooraf is er een online bijeenkomst voor informatie over stage klas 3 zodat de leerlingen tijdig kunnen starten met het zoeken van een stageplek.

De leerlingen uit 3 Mavo lopen gedurende 2 weken stage bij één bedrijf. Ook zij krijgen van te voren een uitleg van Mvr. Henricks en krijgen een stageboekje die zij uiteindelijk ingevuld bij hun stagebegeleider moeten brengen.

Klas 4:

Leerlingen klas 4B en 4K lopen gedurende het schooljaar 1 dag per week stage. Ze hebben 2 stage adressen per jaar. Doelen van de stage:

 • Je gaat wat je op school hebt geleerd buiten school toepassen.
 • Je ervaart hoe het is om te werken in een bedrijf of instelling.
 • Je ervaart hoe het is om iets te doen voor een ander zonder hiervoor iets terug te vragen.
 • Je gaat ontdekken of dit vakgebied bij je past.
 • Je gaat nieuwe vaardigheden op doen.
 • Je kan jouw eigen talenten ontdekken en ontwikkelen.
 • Je leert samenwerken met collega’s en omgaan met leidinggevenden.
 • Je leert omgaan met fouten die je maakt, fouten maken mag.
 • Je leert omgaan met de regels binnen een bedrijf.
 • Je leert om zelfstandig taken uit te voeren binnen een bedrijf.

Leerlingen gaan zelf opzoek naar een stageadres. De leerlingen krijgen stageboekjes en het stagecontract. Ouders worden per brief geïnformeerd. Leerlingen moeten tijdig starten met het zoeken van een stage. Leerlingen proberen een stage te zoeken die aansluit bij hun interesse in de studies/opleidingen die hen interessant lijken.