Brugklas Extra

Als je kiest voor het OVMZ, kies je voor een kleinschalige school op een prachtig landgoed. In de Brugklas Extra starten we het nieuwe schooljaar met 3 kennismakingsdagen, snel gevolgd door het brugklaskamp. We willen elkaar graag goed leren kennen! Dat doe je samen met je mentoren en je klas, dit kan zijn een MAVO+ of een Basis/Kader-brugklas.

Al onze brugklasleerlingen zitten in de Brugklas Extra op OVMZ, of je nu in een MAVO+ klas of een Basis/ Kader-klas zit. We bieden het eerste jaar iets extra’s als onderdeel van ons standaard brugklasprogramma.

Wat zijn de voordelen van de ‘Brugklas Extra’ op het OVMZ?

1. Mavo+ of Basis/Kader/TL-brugklas:

Op OVMZ start je in een MAVO+ of in een Basis/Kader- brugklas. In elke brugklas bekijken we of je ook stof van een niveau hoger aankunt. Hierdoor krijg je alle kansen om nog verder te groeien. Aan het einde van de brugklasperiode kijken we welk niveau het beste bij je past.

Mocht gedurende het eerste jaar blijken dat je wellicht door kunt stromen naar de HAVO gaan we daar gelijk op inzetten in samenwerking met onze buren op het OLZ. Je kunt dan denken aan meelopen, lessen volgen op HAVO-niveau en eventueel een vervroegde overstap gedurende het schooljaar.

2. Soepele overstap:

In de eerste brugklasperiode helpen wij onze leerlingen rustig wennen aan de middelbare school. Veel aandacht om elkaar te leren kennen, voor groepsvorming en studievaardigheden. Nog voor de zomervakantie maak je kennis met je klas en met je mentoren. We starten het schooljaar met 3 kennismakingsdagen en al snel volgt het brugklaskamp. We vinden het belangrijk om elkaar goed te leren kennen!

3. Mentoren:

Elke klas heeft twee vaste mentoren die daarnaast ook gewoon les aan de klas geven. Leerlingen zien hun mentor dus ergens tussen de 5 en 8 uur per week! Samen met de leerling, de ouders/verzorgers en de mentoren maken we voor elke leerling een individueel plan (IOP) dat we elke schoolperiode evalueren en waar nodig bijstellen.

4. Plusuren:

Alle leerlingen hebben 5 extra uren op hun rooster staan. Voor leerlingen die juist meer aankunnen zal er tijdens deze uren verdieping van vakken aangeboden worden of gewerkt worden aan extra vakken of nieuwe projecten. Voor het andere deel van de leerlingen bestaan deze uren uit extra ondersteuning voor bijvoorbeeld leren plannen, sociaal sterker worden of het inlopen van achterstanden op bijvoorbeeld taal- en rekengebied. Voor elk kind maken we een eigen plan hoe we de plusuren gaan invullen.

5. Sport-, Expressie of Design:

Of je nu sportief bent, heel creatief of een kei bent in ontwerpen, bij ons kan je alle kanten op. Je kan bij ons in de onderbouw kiezen voor het profiel wat past bij jouw talent. Twee lesuren per week en tijdens de activiteitenweken heb je met brugklassers uit de andere klassen tijd om dit talent verder te ontwikkelen. Dit doe je tijdens de lessen van het Sport-, Expressie- of Designprofiel.

6. Gezond leven:

Dans, ren, spring of speel, zolang je maar in beweging bent! Gezond leven vinden wij super belangrijk. Zowel voor je mentale als fysieke gezondheid. Daarin bieden wij een van de beste programma’s in de regio met minimaal 4 uur sport in de week. Kies je in de brugklas voor het sportprofiel dan wordt dat nog meer! Ook geven we Rots&Water-trainingen aan de leerlingen, eerst klassikaal en later aan leerlingen die nog een steuntje in de rug nodig hebben in kleine groepjes tijdens de plusuren.

Meer weten over onze aanpak en de vele extra’s die het OVMZ biedt? Neem dan gerust contact op met de teamleider onderbouw, Manon Rijken (mrijken@ovmz.nl of info@ovmz.nl).