Medezeggenschap

Medezeggenschap

De scholen die onderdeel zijn van NUOVO hebben een Medezeggenschapsraad (MR).

Een MR vertegenwoordigt de personeelsleden, ouders en leerlingen op school en heeft een belangrijke taak om met de schoolleiding mee te denken over het beleid voor de schoolorganisatie. De MR heeft als geheel een wettelijk vastgelegde adviserende en instemmende taak. En ook verschillende geledingen van de MR beoordelen de vraagstukken die voor hen relevant zijn. Het is van belang dat alle plekken ingevuld zijn. De MR komt gemiddeld 1 x per maand bij elkaar.

Wilt u zich ook aansluiten? Neem dan contact op met Phebe Vermeer pvermeer1@ovmz.nl

Een ouder uit leerjaar 1 vertelt: “In 2020 ben ik begonnen als lid van MR op de basisschool van mijn zoon. De reden dat ik MR lid ben geworden is dat ik iets voor de school wilde doen en ook een steentje bijdragen aan het beleid vanuit het “ouderperspectief”.

In het verleden heb ik samen met de toenmalige MR formeel en informeel veel bereikt. Nu is mijn zoon op het OVMZ en in overleg met de directie en medewerkers heb ik mij daarom ook aangesloten als MR-Ouder lid van het OVMZ. Na een paar “MR overleggen” vorige leerjaar, ga ik met vol vertrouwen aan de MR deelnemen en namens de ouders mijn steentje bijdragen aan de richting van het OVMZ binnen de MR-Kaders.

Vanuit de directie hebben we voldoende ruimte gekregen om de belangrijke punten vanuit het “ouderperspectief” thema’s gaan uitwerken en samen met de leerkrachten deze voorleggen aan de directie. Ons verzoek aan ouders vanuit de MR is dan ook om met suggesties te komen om te kunnen zorgen dat onze kinderen zich in een veilige en betrouwbare omgeving kunnen ontplooien.”