Opleidingsschool

Wij investeren als school graag in de toekomst. Een belangrijk aspect is dat we zorg willen dragen voor het opleiden van toekomstige collega’s.

Wij investeren als school graag in de toekomst. Een belangrijk aspect is dat we zorg willen dragen voor het opleiden van toekomstige collega’s.

Gezien het huidige lerarentekort is het essentieel tijdig goede docenten aan te trekken en op te leiden. Daarnaast willen wij als school de studenten het plezier in het lesgeven graag bijbrengen. Uw zoon of dochter zal dit jaar dus bij verschillende vakken leraren in opleiding tegenkomen die observeren, begeleiden of lesgeven. Het is namelijk niet alleen de moeite waard om les te krijgen, maar het is ook leuk om les te geven!

Het Openbaar VMBO en MAVO is onderdeel van NUOVO. NUOVO Scholen is de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht en omgeving. Samen met onze vijftien scholen dragen we zorg voor het realiseren en bevorderen van het openbaar voorgezet onderwijs in de regio, waarbij we actief verbinding zoeken met de samenleving. De NUOVO Scholen vormen een partnerschap met Instituut Archimedes en ontvangen daarmee jaarlijks diverse studenten van de lerarenopleidingen van de Hogeschool Utrecht en van diverse MBO opleidingen.

In 2009 heeft het Openbaar VMBO en MAVO het keurmerk opleidingsschool verkregen. Een opleidingsschool levert in samenwerking met de hogeschool van Utrecht (Archimedes) een bijdrage aan het opleiden van studenten tot vakdocent. Om de kwaliteit van het opleiden van de studenten in de school te waarborgen heeft Archimedes het Keurmerk Opleidingsschool ontwikkeld. Door het verkrijgen van een keurmerk opleidingsschool kwalificeren opleidingsscholen zich ten opzichte van andere scholen. Het laat zien dat zij beleid, visie en een organisatiestructuur hebben op het gebied van innoveren, opleiden en professionaliseren.

Begeleiding in de opleidingsschool

Het leren binnen onze school is niet opzichzelfstaand. Hier hoort een netwerk van opleiders binnen onze school, Archimedes en andere opleidingsinstituten bij. Studenten worden binnen de school begeleid door de werkplekbegeleider. De werkplekbegeleider is in bijna alle gevallen de ervaren vakdocent binnen de school. Vanuit Archimedes en andere opleidingsinstituten komen er regelmatig Instituutsbegeleiders naar het Openbaar VMBO en MAVO. Samen met de werkplekbegeleider zijn zij verantwoordelijk voor het leertraject dat de student volgt. Over de begeleiding van de studenten op het Openbaar VMBO en MAVO oordeelde de keurmerkcommissie heel positief. Dat is ook de reden waarom leraren in opleiding graag op onze school stage lopen.

Wat bieden wij?

Studenten en (startende) docenten die op het Openbaar VMBO en MAVO Zeist stage hebben gelopen of komen werken, verbreden hun ervaringen op zowel onderwijskundig, maar vooral op pedagogisch gebied. Het werken binnen het VMBO vergt creativiteit, flexibiliteit en zorgt ervoor dat je stevig in je schoenen komt te staan. Dit is een ervaring die wij iedere docent in opleiding gunnen als basis voor de toekomst.

Het Openbaar VMBO en MAVO Zeist biedt:

  • Gemotiveerde werkplekbegeleiders.
  • Gestructureerde begeleiding.
  • Open communicatie.
  • Nauwe, prettige samenwerking met de instituutsbegeleider.
  • Een school in beweging waarin je wordt uitgedaagd om je op allerlei terreinen in de school in te zetten.
  • Je bent echt onderdeel van het team.
  • Intervisie met studenten op het Openbaar VMBO en MAVO onderling.
  • Leuke leerlingen.
  • Een school waar jouw inzet gewaardeerd wordt.

Interesse in werken of een stage op het Openbaar VMBO en MAVO Zeist?


Neem contact op met onze schoolopleider:

Mw. M. van Beerschoten, mbeerschoten@ovmz.nl