Opleidingsschool - ovmz

Opleidingsschool

Wij investeren als school graag in de toekomst. Een belangrijk aspect is dat we zorg willen dragen voor het opleiden van toekomstige collega’s.

Gezien het huidige lerarentekort is het essentieel tijdig goede docenten aan te trekken en op te leiden. Daarnaast willen wij als school de studenten het plezier in het lesgeven graag bijbrengen.

In 2009 heeft het Openbaar VMBO en MAVO het keurmerk opleidingsschool verkregen. Een opleidingsschool levert in samenwerking met de hogeschool van Utrecht (Archimedes) een bijdrage aan het opleiden van studenten tot vakdocent. Om de kwaliteit van het opleiden van de studenten in de school te waarborgen heeft Archimedes het Keurmerk Opleidingsschool ontwikkeld.

Door het verkrijgen van een keurmerk opleidingsschool kwalificeren opleidingsscholen zich ten opzichte van andere scholen. Het laat zien dat zij beleid, visie en een organisatiestructuur hebben op het gebied van innoveren, opleiden en professionaliseren. Een commissie zal om de twee jaar opnieuw op het Openbaar VMBO en MAVO controleren of de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Het leren binnen onze school is niet opzichzelfstaand. Hier hoort een netwerk van opleiders binnen onze school en Archimedes bij. Studenten worden binnen de school begeleid door de werkplekbegeleider. De werkplekbegeleider is in bijna alle gevallen de ervaren vakdocent binnen de school. Vanuit Archimedes komt er regelmatig een Instituutsbegeleider naar het Openbaar VMBO en MAVO. Samen met de werkplekbegeleider is hij verantwoordelijk voor het leertraject dat de student volgt. Over de begeleiding van de studenten op het Openbaar VMBO en MAVO oordeelde de keurmerkcommissie heel positief. Dat is ook de reden waarom leraren in opleiding graag op onze school stagelopen.

Uw zoon of dochter zal dit jaar dus bij verschillende vakken leraren in opleiding tegenkomen die observeren, begeleiden of lesgeven. Het is namelijk niet alleen de moeite waard om les te krijgen, maar het is ook leuk om les te geven!

  • Gemotiveerde werkplekbegeleiders.
  • Nauwe, prettige samenwerking met de instituutsbegeleider.
  • Een school in beweging waarin je wordt uitgedaagd om je op allerlei terreinen in de school in te zetten.
  • Intervisie met studenten op het Openbaar VMBO en MAVO onderling.
  • Een school waar jouw inzet gewaardeerd wordt.

Neem contact op met één van onze schoolopleiders:

Mw. J. Kramer, jkramer@ovmz.nl

Mw. M. van Zon, mzon@ovmz.nl