Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoe groot is de school?

 • Er zitten 400 leerlingen op OVMZ, waarvan op dit moment 180 in de onderbouw. We delen het terrein met het Lyceum en maken gebruik van twee gebouwen: één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. De brugklassers hebben meestal les in het onderbouwgebouw. Alleen Techniek, Drama en Sport worden in het bovenbouwgebouw en in de sportzalen gegeven.
Wat zijn de voorwaarden om geplaatst te kunnen worden in leerjaar 1?

 • Leerlingen moeten een passend advies hebben gekregen op de basisschool. Dat kan zijn MAVO/HAVO, MAVO, VMBO Kader of VMBO Basis. Daarnaast moeten we aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kunnen voldoen.

Word er geloot? / Is er een plaatsingsgarantie?

 • Op OVMZ loten we niet. Alle leerlingen die in de eerste ronde worden aangemeld zijn van harte welkom. Per aanmelding wordt bekeken of de leerling plaatsbaar is. We bekijken dan of het niveau passend is en of wij de nodige ondersteuning kunnen bieden.

Is er een voorrangsregel voor het plaatsen van broertjes/zusjes?

 • Die is er niet, maar iedereen is welkom en we loten niet dus dat maakt niets uit.

Op welke manier worden devices(tablets/laptops) gebruikt in jullie onderwijs?

 • Om bij te dragen aan de digitale ontwikkeling van iedere leerling hebben we ervoor gekozen om met laptops in de klas te werken. Een laptop bestellen via de Rent Company, levert voordelen op. Zie hiervoor; Naar OVMZ -> Eigen laptop.

Hoe gaan jullie om met mobiele telefoons op school?

 • Telefoons zitten bij ons tijdens de les in de kluis en niet in de klas.

Hoelang duurt een dag/lesuur?

 • Een lesuur duurt 40 minuten. De schooldag start om 8.30 uur en duurt meestal tot 14.00 uur. Het rooster loopt maximaal tot 16.10 uur, maar dit komt in de onderbouw eigenlijk niet voor. Op dinsdag zijn alle leerlingen om 12.50 uur uit. We proberen zoveel mogelijk variatie aan te brengen in het rooster qua afwisseling in theorievakken en praktijkvakken.

Wat zijn de kosten voor ouders/verzorgers?

 • Voor schooljaar 2023-2024 is er geen ouderbijdrage. Activiteiten en voorzieningen voor leerlingen die de school belangrijk vindt, worden ook door de school betaald. Het gaat dan om introductie-activiteiten, kampen, sportdagen, diploma-uitreiking, activiteiten zoals kerst, jaarafsluiting, buitenles activiteiten, etcetera.

Hebben jullie veel lesuitval en hoe gaan jullie daarmee om?

 • We hebben net zoals veel andere scholen last van lesuitval. Wanneer het om kort verzuim gaat, proberen we zoveel mogelijk uren in te vallen. Daarbij heeft de eerst klas voorrang. Uitval proberen we zoveel mogelijk aan de randen van het rooster te krijgen door andere lessen te verschuiven. Op die manier zijn de leerlingen eerder uit of beginnen ze later en hebben ze zo min mogelijk tussenuren.

Hoe checken jullie of de leerlingen op de juiste weg zijn richting examen?

 • Jaarlijks nemen we Diatoetsen af, dit zijn leerstof onafhankelijke toetsen. Het helpt ons om te checken of het beeld wat wij hebben van de leerling klopt. Wanneer we signaleren dat er hiaten ontstaan of de ontwikkeling van de leerling niet volgens verwachting verloopt, maken we samen met de leerling en ouders/verzorgers een plan om ervoor te zorgen dat dit verbetert en we vol vertrouwen richting het examen kunnen gaan.

Wat is het verschil tussen MAVO+ brugklas en de HAVO-Kansklas?

 • In de MAVO+ brugklas beginnen de leerlingen op een kleine school, waar aandacht voor elkaar belangrijk is. Een prettige landing dus. Vanuit de MAVO+ klas kan je ieder moment nog alle kanten op. Je start met leerstof op MAVO-niveau en als je het goed doet, kan je HAVO-leerstof krijgen, lessen volgen op de HAVO van het OLZ (op hetzelfde terrein) en elk gewenst moment overstappen. Dat alles nadat leerling, ouders en mentor daarvoor een plan hebben gemaakt.

Wat biedt de school leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?

 • ​Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen zich vanaf leerjaar 2​​ inschrijven voor ondersteuningslessen Nederlands, Engels en Wiskunde. In leerjaar 1 staan er vijf plusuren op het rooster. Deze uren kunnen ingezet worden voor extra ondersteuning bijvoorbeeld leren plannen, sociaal sterker worden of het inlopen van achterstanden op bijvoorbeeld taal- en rekengebied. Voor elk kind maken we een eigen plan hoe we de plusuren gaan invullen.

Wat biedt de school aan ondersteuning bij dyslexie?

 • Op het OVMZ worden leerlingen met dyslexie ondersteunt door de vakdocenten tijdens de lessen. Daarnaast worden er faciliteiten verstrekt zoals extra tijd, voorleesfunctie, rekening houden met spelling, etcetera. We kijken daarbij vooral naar de resultaten en adviezen uit het onderzoeksverslag naar dyslexie.