Samen voor uw kind

Op het Openbaar VMBO en MAVO Zeist vinden we het belangrijk om met elkaar in verbinding te staan. Niet alleen met de leerlingen, maar ook met de ouders en verzorgers van onze leerlingen.

Ouders

We werken graag samen met ouders naar een betere toekomst voor onze kinderen. Dit vinden we belangrijk, want samen bereiken we veel meer.

Samenwerken doen wij op verschillende manieren en op verschillende onderwerpen. Hieronder kunt u lezen wat ouders over deze samenwerkingen hebben geschreven.

Wilt u meer weten of heeft u zelf een leuk idee? Mail dan naar Rik van Veldhuisen: rveldhuisen@ovmz.nl.

" Samen bereiken we veel meer "

Sollicitatietraining

De sollicitatietraining voor het tweede leerjaar bereidt leerlingen voor op de stage die zij in de bovenbouw moeten gaan lopen. Dit is een wezenlijk onderdeel van hun praktijk doelen voor hun diploma. In de training leren leerlingen wat voor hen een toepasselijke stageplek kan zijn, hoe ze deze kunnen zoeken én vinden en hoe zij zich kunnen presenteren bij een stagebedrijf.

Een ouder uit leerjaar 4 vertelt: "In 2022 ben ik dit intiatief gestart, omdat ik merkte dat onze zoon geen flauw benul had wat, waar, wie, hoe en waarom hij stage moest gaan lopen. Vanuit mijn professie als HR-adviseur weet ik hoe belangrijk arbeidservaring is en hoe het zoeken naar een (werk)plek gaat. Jezelf in zeer korte tijd duidelijk en overtuigend presenteren hoort daar ook bij.

Voor de training heb ik in samenwerking met één van de vakdocenten Nederlands een korte workshop gemaakt. In 5 à 6 lessen leren de leerlingen stapsgewijs hoe ze van niets naar een stageplek voor het 3de jaar kunnen komen. Iedere les heeft een eigen thema, met daaraan gekoppeld een opdracht die weer aansluit op de volgende les.

Om als ouder zijnde je eigen vakkennis te kunnen delen met een vakgroep op de school van je eigen kind(eren) heb ik als zeer plezierig en waardevol ervaren. De pedagogische driehoek is de basis voor je kind om zijn/haar schoolloopbaan goed te doorlopen. Wat is er nu mooier dan samen met school je kennis door te kunnen geven zodat onze kinderen, maar ook de docenten daar weer van leren. En hierdoor verder komen in de maatschappij en in dit geval, in hun loopbaan. Vooral ook de filmpjes met de do's and don'ts hebben voor leuke momenten gezorgd.”

" Je eigen vakkennis te kunnen delen met een vakgroep op de school van je eigen kind(eren) heb ik als zeer plezierig en waardevol ervaren "

Medezeggenschapsraad (MR)

De scholen die onderdeel zijn van NUOVO hebben een Medezeggenschapsraad (MR). Een MR vertegenwoordigt de personeelsleden, ouders en leerlingen op school en heeft een belangrijke taak om met de schoolleiding mee te denken over het beleid voor de schoolorganisatie. De MR heeft als geheel een wettelijk vastgelegde adviserende en instemmende taak. En ook verschillende geledingen van de MR beoordelen de vraagstukken die voor hen relevant zijn. Het is van belang dat alle plekken ingevuld zijn. De MR komt gemiddeld 1 x per maand bij elkaar.

Een ouder uit leerjaar 1 vertelt: “In 2020 ben ik begonnen als lid van MR op de basisschool van mijn zoon. De reden dat ik MR lid ben geworden is dat ik iets voor de school wilde doen en ook een steentje bijdragen aan het beleid vanuit het “ouderperspectief”.

In het verleden heb ik samen met de toenmalige MR formeel en informeel veel bereikt. Nu is mijn zoon op het OVMZ en in overleg met de directie en medewerkers heb ik mij daarom ook aangesloten als MR-Ouder lid van het OVMZ. Na een paar “MR overleggen” vorige leerjaar, ga ik met vol vertrouwen aan de MR deelnemen en namens de ouders mijn steentje bijdragen aan de richting van het OVMZ binnen de MR-Kaders.

Vanuit de directie hebben we voldoende ruimte gekregen om de belangrijke punten vanuit het “ouderperspectief” thema’s gaan uitwerken en samen met de leerkrachten deze voorleggen aan de directie. Ons verzoek aan ouders vanuit de MR is dan ook om met suggesties te komen om te kunnen zorgen dat onze kinderen zich in een veilige en betrouwbare omgeving kunnen ontplooien.”


" Met leerlingen, verzorgers/ouders en school gelijkwaardig samenwerken aan een fijne en veilige schoolomgeving "

Werkgroep Drugs en Veiligheid

Voor middel van sterke verbindingen en onderling vertrouwen streven wij ernaar om een veilige omgeving voor kinderen te creëren, waarin zij zich geborgen voelen en zich vrij kunnen ontwikkelen. Wij willen graag een veilige plek maken voor kinderen, waar ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarom vinden we het belangrijk dat we goede banden hebben en elkaar vertrouwen, zodat ze vrij kunnen groeien en zichzelf kunnen ontwikkelen.

Een ouder uit leerjaar 3 vertelt: "Aan een belangrijke oproep vanuit school; ‘Kom je ook naar de informatieavond over drugs en veiligheid.’, gaf ik gehoor. De informatieavond bleek een aanjaag moment te zijn en er werd gevraagd of er verzorgers/ouders waren die mee wilde denken en werken aan het thema drugs en veiligheid. Hoe dat samenwerken eruit zou zien was nog niet uitgestippeld en dat sprak mij aan. Een aantal ouders gaven zich op. Gezamenlijk hebben we bedacht waar het echt over zou moeten gaan en hoe we eraan willen werken. Dit heeft geleid tot de werkgroep: Fijn en veilig op school. Het idee: Met leerlingen, verzorgers/ouders en school gelijkwaardig samenwerken aan een fijne en veilige schoolomgeving. Het kan niet missen; naast het thema is de energie, kracht en creativiteit van allen, de gelijkwaardigheid wat deze werkgroep zo belangrijk en mooi maakt."

" Naast het thema is de energie, kracht en creativiteit van allen, de gelijkwaardigheid wat deze werkgroep zo belangrijk en mooi maakt "