Aanmelding/toelating

Aanmeldingsprocedure 2023-2024

Op OVMZ loten we niet. Alle leerlingen die in de eerste ronde worden aangemeld zijn van harte welkom. Per aanmelding wordt bekeken of de leerling plaatsbaar is. We bekijken dan of het niveau passend is en of wij de nodige ondersteuning kunnen bieden.

Aanmelden voor OVMZ kan vanaf 25 maart 2024 via de basisschool. Als de leerling in groep 8 zit, dan volgt de basisschool de POVO-procedure en doen zij de aanmelding digitaal.

Hierna gaan aan we slag met het samenstellen van klassen en koppelen van mentoren aan klassen. Op woensdag 19 juni 2024 is er een kennismakingsmiddag met de mentoren en je nieuwe klasgenoten. Daarnaast kom je samen met je ouders kennismaken met je mentoren voor de zomervakantie.

In deze bijlage lees je alle informatie over de schoolkeuze, open dagen en het aanmelden voor de middelbare school.