Hoy app

Hoy app

Het OVMZ gebruikt de Hoy app voor de communicatie met ouders/verzorgers en leerlingen. Daarmee krijgen we één centraal communicatiekanaal voor ouders in de vorm van een mobiele app (iOS/Android), die kanalen als mail, Whatsapp, (nieuws)brieven en papieren/PDF formulieren zal vervangen

Wat betekent dat concreet?

In de app:

  • bekijkt u al het nieuws van de school;
  • ontvangt u formulieren, zoals vragenlijsten en afspraakplanners die u in de app kunt invullen;
  • kunt u via berichten makkelijk vragen stellen aan de school en de mentor, en krijgt u met notificaties mededelingen binnen voor de klas of de jaarlaag van uw kind(eren);
  • geeft u aan binnen welke tijdstippen u deze notificaties wel/niet wil ontvangen.

Met gebruik van de Hoy app willen we het contact tussen school en ouder versterken, door simpeler en effectiever met u te communiceren. Graag nodigen we u uit mee te denken over hoe we onze oudercommunicatie optimaal kunnen inrichten.

Meer informatie

  • Voor meer informatie over de app, verwijs ik u door naar hoyapp.nl
  • In het Support Center van Hoy vindt u tutorials en veelgestelde vragen: support.infowijs.nl
  • De uitnodiging niet ontvangen? Kijk dan voor de zekerheid ook in uw spambox.

Mocht u hier vragen over hebben kan u contact opnemen met de mentor of Menno Horst (mhorst@ovmz.nl)