Leerlingenraad

Er is een leerlingenraad op het OVMZ.

Er zijn nu 6 leerlingen enthousiast om in de raad zitting te nemen. Een van de docenten, René Kits, begeleidt de leerlingen bij het maken van de agenda, het maken van een regelement, het voorbereiden van de gesprekken met de directeur.

Verder is ons beleid erop gericht de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij het organiseren van activiteiten. Zo vragen we leerlingen hun eigen kamp te organiseren, voor zo ver we inschatten, dat ze dat kunnen. Waar we mogelijkheden zien, betrekken we ze bij de opzet van activiteitendagen en -weken. Niet alleen omdat deze activiteiten veel beter worden met de inbreng van leerlingen, maar ook omdat we denken dat leerlingen zo al doende veel leren.