Absentie - ovmz

Absentie

Te laat

Basis- en kaderleerlingen

Eerst een ‘te-laat-briefje’ halen. Hoe vaak de leerling te laat komt, houdt de verzuimcoördinator bij. Als dat meer dan ééns is, betekent het de volgende ochtend om 8.00 uur terugkomen! Bij herhaaldelijk te laat komen, treft de teamleider passende sancties. Als die niet helpen licht de teamleider de ouders en eventueel ook de leerplichtambtenaar in.

TL-leerlingen

TL-leerlingen hoeven geen te laat briefje te halen. Te laat of absent wordt door de docent in Magister genoteerd. Leerlingen die een geoorloofde reden hadden om te laat te komen gaan diezelfde dag om 13.00 uur naar dhr. G. Koopman (kamer 136) om dit te regelen.


Ziek en/of afwezig

Basis- en kaderleerlingen

Vóór 08.30 uur (laten) bellen naar telefoonnummer 030- 698 21 87, (dhr. G. Koopman). Zodra de leerling weer beter is het daarvoor bestemde, ingevulde kaartje inleveren bij de heer Koopman. Ziekmeldingen per e-mail worden niet geaccepteerd.

Als een leerling tijdens schooltijd ‘niet lekker’ wordt, meldt deze zich bij de heer Koopman. Een leerling mag nooit zomaar naar huis gaan, misschien moet er iemand mee! Wij verwachten een telefoontje als de leerling thuis is aangekomen.

TL-leerlingen

Vóór 8.30 uur (laten) bellen naar telefoonnummer 030- 698 21 87, (dhr. G. Koopman). Zodra de leerling weer beter is het daarvoor bestemde, ingevulde kaartje inleveren bij dhr. Koopman. Ziekmeldingen per e-mail worden niet geaccepteerd.

Als een leerling tijdens schooltijd ‘niet lekker’ wordt, meldt deze zich bij de heer Koopman. Een leerling mag nooit zomaar naar huis gaan, misschien moet er iemand mee! Wij verwachten een telefoontje als je thuis bent aangekomen.


Lees hier ons absentiebeleid.