Missie en Visie

Op het Openbaar VMBO en MAVO Zeist word je als leerling uitgedaagd prestaties te leveren, je grenzen te verleggen en je talenten te ontwikkelen. Hierbij word je geholpen door docenten, mentoren en andere medewerkers van de school.

Op onze VMBO en MAVO+ word je als leerling uitgedaagd prestaties te leveren. Zodat je in ieder geval met een diploma de school verlaat. Want met een diploma gaan deuren voor je open. Maar misschien nog wel belangrijker: We willen je helpen uit te groeien tot een goede volwassene, een fijn mens. Dat je iemand wordt , die met zelfvertrouwen in de wereld staat. Iemand, die het lef heeft om verantwoordelijkheid te nemen. Iemand, die weet hoe je samen kunt zijn met anderen. Kortom, een persoonlijkheid!

Visie op leren

Je krijgt onderwijs, waarin je als leerling bij het leren een actieve rol hebt. Niet alleen tijdens de lessen, maar ook in de pauzes en tijdens buitenschoolse activiteiten. Je ontwikkelt daardoor zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

Onze bedoeling is dat je als leerling, geïnspireerd en begeleid door je docenten, het maximale uit jezelf haalt. De school wil je daarbij helpen door een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving te bieden.

Talent

Iedereen is anders en iedereen heeft andere talenten. Op het VMBO en op de MAVO+ mag je anders zijn én jezelf zijn. En je talenten mag je ontdekken en ontwikkelen. Of je nu van sport, creativiteit of techniek houdt, wij houden rekening met verschillen. Ook verschil in belangstelling, manier van leren, niveau of tempo.

Pedagogisch / didactische visie en aanpak

Op het VMBO en MAVO+word je als leerling positief benaderd. Wij zijn een relatief kleine school met een open cultuur, waardoor je je al snel thuis voelt en gekend. Maar wij hebben ook hoge verwachtingen van je prestaties. Als leerling ben je verantwoordelijk voor jezelf, je werk en je omgeving en ga je respectvol en verdraagzaam met elkaar om.

Tijdens de les werk je onder begeleiding van de docenten aan je ontwikkeling. Docenten zijn zich ervan bewust dat niet alle leerlingen op dezelfde wijze leren. De docenten gebruiken een variatie aan lesmethoden en materiaal om de lessen voor alle leerlingen uitdagend te maken. Naast vakgebonden lessen leer je op het VMBO en MAVO+ in projecten kennis en vaardigheden toe te passen.