Onderwijsaanbod

Op onze school kun je onderwijs volgen op vmbo-bb, vmbo-kb, vmbo-gl of mavo-niveau.

Vmbo

Het vmbo kent vier paden: de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb), de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb), de gemengde leerweg (vmbo-gl) of theoretische leerweg (mavo). In deze leerwegen bereid jij je voor op een beroep. Hele praktische en vakgerichte routes dus! Hiernaast leer je natuurlijk ook de belangrijke theorie op een leuke en inspirerende manier. Na je tijd bij ons op school kun je doorstromen naar het MBO of de havo. Dan kun je bijvoorbeeld bij onze buren van het OLZ naar school.

Extra ondersteuning met Leerweg Ondersteunend Onderwijs (lwoo)

Heb jij wat extra hulp nodig tijdens jouw schooltijd? Onder bepaalde voorwaarden kun je dan in aanmerking komen voor het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (lwoo). Leerweg Ondersteunend Onderwijs kan bijvoorbeeld bestaan uit bijlessen, een huiswerkklas en huiswerkbegeleiding, of trainingen om je beter te leren studeren. Lwoo is bedoeld voor leerlingen die tenminste het vmbo op het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg aankunnen, maar extra begeleiding nodig hebben om de eindstreep te halen. Ondersteuning op maat, dus! Dat hoeft ook niet altijd vier jaar te duren, de ondersteuning kan ook tijdelijk zijn. We kijken waar we jou bij kunnen helpen!