Maatwerk

  • Ondersteuningsuren voor leerlingen die extra les nodig hebben

  • Verdiepingsuren voor leerlingen die een uitdaging zoeken

  • Module plannen en organiseren klas 1

  • NT2 module

  • Maatwerkklas (Vanuit het ideaal beeld dat alle leerlingen een gelijke kans in het onderwijs/de maatschappij zou moeten hebben, is het idee van de maatwerkklas ontstaan. Het OVZ wil ondersteuning bieden aan leerlingen die een grote achterstand hebben op het gebied van studievaardigheden zoals; plannen, organiseren en het leren van leerstrategieën. Daarnaast wil het OVZ een plek bieden aan leerlingen die thuis geen rustige werkplek hebben of thuis geen computer hebben om huiswerk op te maken. Op deze plek kunnen deze leerlingen hun achterstand met hulp van een tweetal coaches deels of geheel wegwerken.)