Maatwerk

Soepele overgang naar de middelbare school

Binnen ons onderwijs bieden we op verschillende plekken maatwerk:

  • Ondersteuningsuren voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij verschillende vakken
  • Verdiepingsuren voor leerlingen die een uitdaging zoeken

Maatwerkklas

Vanuit het ideaalbeeld dat alle leerlingen een gelijke kans in het onderwijs/de maatschappij zou moeten hebben, is het idee van de maatwerkklas ontstaan. Het OVMZ wil ondersteuning bieden aan leerlingen die een grote achterstand hebben op het gebied van studievaardigheden zoals; plannen, organiseren en het leren van leerstrategieën. Daarnaast wil het OVMZ een plek bieden aan leerlingen die thuis geen rustige werkplek hebben of thuis geen computer hebben om huiswerk op te maken. Op deze plek kunnen deze leerlingen hun achterstand met hulp van een tweetal coaches deels of geheel wegwerken.)