Ziek melden leerling

Ziek melden leerling

Ziekmeldingen moeten telefonisch gedaan worden op tel. 030-6914544, en dus niet via de Hoy app

U krijgt dan de mogelijkheid een bandje in te spreken waarin u duidelijk de naam van uw kind/pupil vermeldt, de klas en evt. aanvullende informatie. Wilt u toch liever een medewerker spreken, blijf dan even wachten of bel op een later tijdstip terug.