Absentie - ovmz

Ziek-/afmelden

Vóór 08.30 uur bellen ouders naar telefoonnummer 030- 6914544. Ziekmeldingen per e-mail of via de Hoy app worden niet geaccepteerd.

Bij het bellen is er de mogelijkheid een bandje in te spreken waarin duidelijk de naam van de leerling moet worden vermeld, de klas en evt. aanvullende informatie. Liever een medewerker spreken? Blijf dan even wachten of bel op een later tijdstip terug.

Als een leerling tijdens schooltijd ‘niet lekker’ wordt, meldt deze zich af bij de mentor of als deze niet aanwezig is bij een andere docent. Een leerling mag nooit zomaar naar huis gaan, misschien moet er iemand mee!