Open lesmiddag

Open lesmiddagen

De open lesmiddagen voor leerlingen van groep 8 zullen wél plaatsvinden, echter niet fysiek maar digitaal. Ouders dienen hun kinderen zelf aan te melden voor deze open lesmiddagen en deelname door te geven aan de leerkracht(en) van hun kind.
Open lesmiddagen zijn uitsluitend toegankelijk voor leerlingen van groep 8.

  • 1e Meeloopmiddag lln groep 8    27 jan. ’21 van 14:00 - 16:00 uur (inschrijven t/m 22 januari   12:00 uur)   INSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                    GESLOTEN!!
  • 2e Meeloopmiddag lln groep 8     3 mrt.’ 21 van 14:00 - 16:00 uur (inschrijven t/m 2 maart      12:00 uur)

Schrijf je in via dit formulier of stuur een mail naar info@ovmz.nl

Kinderen uit groep 7 (met hun ouders) kunnen dit schooljaar per definitie geen scholen bezoeken in januari en februari. Houd de website in de gaten want, afhankelijk van de dan geldende regels, komen er extra open dagen of open lesmiddagen in juni 2021.

Mocht bovenstaande berichtgeving veranderen door aanscherping of versoepeling vanuit het RIVM of de overheid, dan is deze informatie steeds terug te vinden zijn op onze website https://www.nuovo.eu/corona