Informatie avonden

In verband met het coronavirus worden er ook in het voortgezet onderwijs maatregelen getroffen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Dit betekent voor de NUOVO scholen dat oriëntatie op het voortgezet onderwijs anders wordt vormgegeven dan gebruikelijk. Informatieavonden zullen online plaatsvinden.

1e Informatie avond lln groep 8 en ouders 7 jan. ’21 van 19:00- 21:00 uur

2e Informatie avond lln groep 8 en ouders 14 jan.’21 van 19:00 -21:00 uur

Aanmelden kan via info@ovmz.nl

Mocht bovenstaande berichtgeving veranderen door aanscherping of versoepeling vanuit het RIVM of de overheid, dan is deze informatie steeds terug te vinden zijn op onze website www.nuovo.eu/corona