Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Voor schooljaar 2022-2023 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 120,00

Uit deze vrijwillige ouderbijdrage worden activiteiten en voorzieningen voor leerlingen bekostigd die de school belangrijk vindt, maar die we met het geld van het ministerie niet of maar gedeeltelijk kunnen betalen.

Het gaat dan om introductie-activiteiten, sportdagen, diploma-uitreiking, activiteiten zoals kerst, sinterklaas en jaarafsluiting, buitenlesactiviteiten etc.