Vervoer naar/van school vanaf 1 juni

Vervoer naar/van school vanaf 1 juni

Na 1 juni gaan de middelbare scholen weer gedeeltelijk open. Dat zorgt voor meer verkeersbewegingen van leerlingen van en naar school. Scholen zijn volgens de corona richtlijnen verplicht dat verkeer in kaart te brengen en daarover te overleggen met de vervoersmaatschappijen.

Daarbij gelden de volgende regels: leerlingen die binnen een straal van (hemelsbreed) 8 km tot de school wonen moeten op de fiets naar school komen. Zij mogen geen gebruik maken van het openbaar vervoer (OV). Indien de leerling niet op de fiets kan komen dan worden ouders geacht voor vervoer te zorgen.

Leerlingen die verder dan 8 km van de school wonen zouden ook zoveel mogelijk met de fiets naar school moeten komen. Dat is niet alleen beter in het kader van de corona-maatregelen maar ook gewoon gezond en sportief.

De scholen hebben de opdracht gekregen te inventariseren welke leerlingen die meer dan deze 8 km van school wonen, niet zelfstandig met de fiets kunnen komen. Zij worden verzocht de ouders te vragen de leerlingen te brengen. Alleen wanneer dat echt niet mogelijk is, mag de school, bij wijze van uitzondering, de gegevens van de betreffende leerling doorgeven aan de vervoersmaatschappijen. De leerling kan dan toch gebruik maken van het OV.

Als uw zoon of dochter meer dan 8 km van de school woont, ontvangt u voor donderdagmiddag as. een telefoontje van de mentor waarin geïnventariseerd wordt hoe uw zoon of dochter vanaf 1 juni naar school reist. Deze informatie is nodig om met de regionale vervoersmaatschappij het overleg te kunnen voeren waarin er naar oplossingen voor het vervoer zal worden gezocht.

Ontvangt u voor donderdagmiddag as. geen telefoontje van de mentor dan woont uw zoon of dochter minder dan 8 km (hemelsbreed) van school en verwelkomen we hem of haar graag op de fiets na 1 juni.

In de loop van deze week zullen we u en de leerlingen informeren over het rooster van de schoolactiviteiten op school na 1 juni.

Met vriendelijke groet,

Naima Rahmouni

Directeur Openbaar VMBO MAVO Zeist

Ook interessant

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Woensdagavond heeft het kabinet in een vooralsnog laatste persconferentie gemeld dat de scholen in het voortgezet onderwijs vanaf woensdag 1 juli geen anderhalve meter afstand meer tussen de leerlingen hoeven te handhaven. De anderhalve meter blijft wel gelden voor de afstand tussen leerling en onderwijspersoneel en onderwijspersoneel...

Lees verder

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), Het bijzondere schooljaar is bijna ten einde, maar voordat het zover is, graag nog de aandacht voor een aantal zaken. Om er voor te zorgen dat iedereen weet wat er gaat gebeuren zetten we alles nog even op een rijtje:

Lees verder

Beste ouder / beste leerling, In het pta staat wat er allemaal moet gebeuren om tot een afronding te komen voor het schoolexamen. Dit is allemaal verplicht.

Lees verder

Binnenkort is het weer tijd om je schoolboeken in te leveren én om die voor het nieuwe schooljaar te bestellen. Daarvoor ontvang je een e-mail van Iddink met alle benodigde bestel- en inleverinformatie. Inmiddels heb je onze mail gekregen met daarbij een inleverschema. Lees verder om het schema ook hier...

Lees verder