Vervoer naar/van school vanaf 1 juni - ovmz

Vervoer naar/van school vanaf 1 juni

Vervoer naar/van school vanaf 1 juni

Na 1 juni gaan de middelbare scholen weer gedeeltelijk open. Dat zorgt voor meer verkeersbewegingen van leerlingen van en naar school. Scholen zijn volgens de corona richtlijnen verplicht dat verkeer in kaart te brengen en daarover te overleggen met de vervoersmaatschappijen.

Daarbij gelden de volgende regels: leerlingen die binnen een straal van (hemelsbreed) 8 km tot de school wonen moeten op de fiets naar school komen. Zij mogen geen gebruik maken van het openbaar vervoer (OV). Indien de leerling niet op de fiets kan komen dan worden ouders geacht voor vervoer te zorgen.

Leerlingen die verder dan 8 km van de school wonen zouden ook zoveel mogelijk met de fiets naar school moeten komen. Dat is niet alleen beter in het kader van de corona-maatregelen maar ook gewoon gezond en sportief.

De scholen hebben de opdracht gekregen te inventariseren welke leerlingen die meer dan deze 8 km van school wonen, niet zelfstandig met de fiets kunnen komen. Zij worden verzocht de ouders te vragen de leerlingen te brengen. Alleen wanneer dat echt niet mogelijk is, mag de school, bij wijze van uitzondering, de gegevens van de betreffende leerling doorgeven aan de vervoersmaatschappijen. De leerling kan dan toch gebruik maken van het OV.

Als uw zoon of dochter meer dan 8 km van de school woont, ontvangt u voor donderdagmiddag as. een telefoontje van de mentor waarin geïnventariseerd wordt hoe uw zoon of dochter vanaf 1 juni naar school reist. Deze informatie is nodig om met de regionale vervoersmaatschappij het overleg te kunnen voeren waarin er naar oplossingen voor het vervoer zal worden gezocht.

Ontvangt u voor donderdagmiddag as. geen telefoontje van de mentor dan woont uw zoon of dochter minder dan 8 km (hemelsbreed) van school en verwelkomen we hem of haar graag op de fiets na 1 juni.

In de loop van deze week zullen we u en de leerlingen informeren over het rooster van de schoolactiviteiten op school na 1 juni.

Met vriendelijke groet,

Naima Rahmouni

Directeur Openbaar VMBO MAVO Zeist

Ook interessant