Update 27 maart - ovmz

Update 27 maart

Update 27 maart

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Deze brief is wederom opgedeeld in twee delen. Het eerste deel is met name bestemd voor de eindexamenleerlingen het tweede deel voor alle leerjaren.

Deel 1:

Dinsdag 31 maart zal vanuit de regering een update komen over de maatregelen rondom het coronavirus en de consequenties die hieruit voortvloeien voor het onderwijs. Tevens zal de landelijke slaag-/zakregeling kenbaar worden gemaakt. Vanwege bovenstaande is het voor ons als school lastig om op dit moment al een concrete planning te presenteren voor het maken en inhalen van schoolexamens.

Afgelopen week is gebruikt om per vak te inventariseren wat er nog open staat. Dit levert voor iedere leerling een persoonlijk overzicht op van af te maken, in te halen en te herkansen schoolexamens. Dit overzicht mailt de mentor begin volgende week naar je schoolmail. De mentor maakt dan gelijk een telefonisch afspraak met je om dit overzicht met je door te spreken.

Deel 2:

Thuisonderwijs: de volgende stap

De afgelopen weken hebben de leerlingen aan school gewerkt met behulp van de studiewijzers en het werk in Magister. Op de achtergrond zijn de docenten druk bezig geweest met het digitaal uitzetten van de lessen met behulp van MS teams. Er wordt door de collega’s op dit moment druk geëxperimenteerd met het geven van lessen in MS Teams. Wij zullen dit volgende week breder uit gaan zetten. Uw zoon/dochter kan uitgenodigd worden om deel te nemen aan lessen via MS Teams. Hiervoor moeten zij MS Teams installeren. Een handleiding voor het installeren en gebruiken van Microsoft Teams is bijgevoegd in dit bericht.

De bedoeling is om vanaf 6 april één uur in de week per vak digitaal les te geven in MS Teams. Ook zal de docent één uur in de week beschikbaar zijn voor vragen. Deze lesmomenten zullen worden vastgelegd in MS Teams en in Magister. Deelname aan deze lessen is verplicht en aanwezigheid wordt geregistreerd.

Aankomende week kan het dus al voorkomen dat uw zoon/dochter wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een les in MS Teams. Na 6 april zullen er standaard momenten ingeroosterd worden per vak voor lessen via MS Teams.

Natuurlijk zullen wij tegen het een en ander aanlopen tijdens het proces van afstandsonderwijs, omdat het voor iedereen nieuw is en een andere manier van werken vereist. Maar op deze manier proberen wij jullie nog beter te bedienen.

Schoolbestanden via office 365

Om het thuiswerken voor uw zoon/dochter makkelijker te maken zijn vanaf nu de bestanden die zij op school hebben gemaakt online beschikbaar. Dit betekent dat zij vanaf hun eigen computer alle bestanden kunnen gebruiken die op hun schoolaccount staan. Uw zoon/dochter moet hiervoor inloggen op de Office 365 omgeving van de school. Dit doen zij via de website portal.office.com. Zij moeten hierop inloggen met hun schoolaccount. Vervolgens openen ze One Drive app en daar kunnen ze hun bestanden vinden.

Woensdag 1 april sturen wij weer een nieuwe update.

Met vriendelijke groeten,

Raymond Schuurman, directeur

Jeffrey Gibbs, teamleider BB/KB

José de la Fuente Pozo, teamleider MAVO

Handleiding

Ook interessant

Vandaag is bekend gemaakt dat het basis- en voortgezet onderwijs vanaf 10 januari weer open mag voor alle leerlingen. Dat betekent dat wij al onze leerlingen weer van harte verwelkomen op dinsdag 11 januari met een lekker ontbijtje.

Lees verder

Beste leerling en ouders/verzorgers, Gisteravond kwam de Nederlandse regering met een ingelaste persconferentie, waarin werd aangekondigd dat Nederland opnieuw in lockdown gaat vanwege de omikronvariant van het coronavirus. Door de scherpere maatregelen mag er nog maar weinig fysiek onderwijs plaatsvinden tot en met 9 januari 2022. We moeten voor de...

Lees verder