Update 20 maart

Update 20 maart

Hierbij ontvangt u van ons een update over de aankomende periode i.v.m. de Corona crisis. Let op! Onderaan dit bericht is een bijlage gevoegd.

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Hierbij ontvangt u van ons een update over de aankomende periode i.v.m. de Corona crisis. Bijna dagelijks is er nieuwe informatie van het ministerie waar de scholen rekening mee kunnen en moeten houden. Er rust een zware last op u als ouder om thuisonderwijs te bieden. Uiteraard geldt dit ook voor de docenten die op een andere manier onderwijs moeten geven.

Wij hebben ervoor gekozen om de richtlijnen van het RIVM te blijven hanteren en dat betekent dat we zo min mogelijk situaties willen creëren dat er onderling contact is. De gezondheid van onze leerlingen en collega’s is het aller belangrijkste. Het is dus niet mogelijk om op school onderwijs te krijgen. Inmiddels hebben alle docenten zowel op Magister als op de site van het ovmz studiewijzers geplaatst waar de leerlingen voorlopig mee vooruit kunnen.

Heeft u of uw kind een vraag over de stof dan kunnen jullie die vraag stellen aan de docent. Heeft u een vraag over de organisatie van het werk dan kunt u die vraag stellen aan de mentor. Op deze manier proberen wij enige duidelijkheid te geven in deze lastige tijd.

De overige inhoud van deze brief gaat over de planning van de aanstaande examens. Deze informatie is vooral bedoeld voor de leerlingen in de bovenbouw Basis, Kader en Mavo (TL).

De minister heeft aangegeven dat de centrale examens voor de Mavo normaal doorgang zullen vinden en zullen starten op 7 mei 2020.

Voor de schoolexamens (SE) en het praktisch examen (CSPE) kan de school een eigen planning maken. Wij willen al onze leerlingen een goede voorbereiding geven op die examens en hebben ervoor gekozen om een nieuwe planning te maken die start op 7 april. Deze planning ontvangt u uiterlijk as woensdag.

Raymond Schuurman, directeur OVMZ

Bijlage

Ook interessant

Afgelopen dinsdag was het zo ver; het eerste online Nederlands Film Festival werd op het ovmz gehouden. Leerlingen uit alle jaarlagen keken met hun mentor een film van het Nederlands Film Festival, uiteraard onder het genot van popcorn en wat drinken om het bioscoop gevoel te vergroten! Het was een...

Lees verder

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Afgelopen dinsdagavond heeft premier Rutte een verscherping van de coronamaatregelen afgekondigd. Deze aanvullende maatregelen zijn inmiddels ingegaan. Gelukkig kunnen we in het voortgezet onderwijs vooralsnog doorgaan met het verzorgen van grotendeels fysiek onderwijs.

Lees verder

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Nog steeds hebben we te maken met bijzondere omstandigheden door het coronavirus. Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt weer toe. Daarom informeren we jullie graag over de situatie op onze school.

Lees verder