Update 20 maart

Update 20 maart

Hierbij ontvangt u van ons een update over de aankomende periode i.v.m. de Corona crisis. Let op! Onderaan dit bericht is een bijlage gevoegd.

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Hierbij ontvangt u van ons een update over de aankomende periode i.v.m. de Corona crisis. Bijna dagelijks is er nieuwe informatie van het ministerie waar de scholen rekening mee kunnen en moeten houden. Er rust een zware last op u als ouder om thuisonderwijs te bieden. Uiteraard geldt dit ook voor de docenten die op een andere manier onderwijs moeten geven.

Wij hebben ervoor gekozen om de richtlijnen van het RIVM te blijven hanteren en dat betekent dat we zo min mogelijk situaties willen creëren dat er onderling contact is. De gezondheid van onze leerlingen en collega’s is het aller belangrijkste. Het is dus niet mogelijk om op school onderwijs te krijgen. Inmiddels hebben alle docenten zowel op Magister als op de site van het ovmz studiewijzers geplaatst waar de leerlingen voorlopig mee vooruit kunnen.

Heeft u of uw kind een vraag over de stof dan kunnen jullie die vraag stellen aan de docent. Heeft u een vraag over de organisatie van het werk dan kunt u die vraag stellen aan de mentor. Op deze manier proberen wij enige duidelijkheid te geven in deze lastige tijd.

De overige inhoud van deze brief gaat over de planning van de aanstaande examens. Deze informatie is vooral bedoeld voor de leerlingen in de bovenbouw Basis, Kader en Mavo (TL).

De minister heeft aangegeven dat de centrale examens voor de Mavo normaal doorgang zullen vinden en zullen starten op 7 mei 2020.

Voor de schoolexamens (SE) en het praktisch examen (CSPE) kan de school een eigen planning maken. Wij willen al onze leerlingen een goede voorbereiding geven op die examens en hebben ervoor gekozen om een nieuwe planning te maken die start op 7 april. Deze planning ontvangt u uiterlijk as woensdag.

Raymond Schuurman, directeur OVMZ

Bijlage

Ook interessant

Beste ouder / beste leerling, In het pta staat wat er allemaal moet gebeuren om tot een afronding te komen voor het schoolexamen. Dit is allemaal verplicht.

Lees verder

Geachte ouders/verzorgers, beste leerling, Gisteravond hebben we tijdens de persconferentie gehoord dat alle scholen tot 28 april gesloten blijven. Dit betekent voor ons tot 6 mei, vanwege de aansluitende meivakantie. We hadden al verwacht dat de maatregelen verlengd zouden worden, maar het is toch even slikken dat we onze leerlingen...

Lees verder

Beste ouders, beste leerlingen, De overheid heeft gisteren aangekondigd de huidige maatregelen rondom de Coronacrisis te verlengen tot 28 april. Wij willen, de vertraging voor uw zoon/dochter, tot het minimale beperken. Wij starten as dinsdag (7 april) met onze toetsweek. Daar waar kon zijn wij overgestapt naar digitaal toetsen en...

Lees verder