Update 19 maart m.b.t. examens

Update 19 maart m.b.t. examens

Update met betrekking tot de komende examens.

Geachte ouders/verzorgers,

U heeft waarschijnlijk via de media begrepen dat de eindexamens doorgaan, ondanks de schoolsluiting. Hiermee bevestigen wij dat de geplande schoolexamens vooralsnog doorgaan, net als de centrale schriftelijke en praktische examens (CSPE). Het is daarom belangrijk dat onze leerlingen zich intensief voorbereiden op deze examens.

Onze gebouwen blijven de komende periode gesloten voor het verzorgen van lessen. Inmiddels draaien we op verschillende manieren met onderwijs-op-afstand. Alleen voor de examens wordt uw kind op school terugverwacht. De eindexamenleerlingen moeten zich vanuit huis voorbereiden op zowel hun schoolexamens als hun centrale examens. Een uitzondering hierop is de voorbereiding die leerlingen van het vmbo nog moeten doen om het CSPE te kunnen maken. Deze voorbereidingen kunnen vanwege het specifieke karakter van de praktijklokalen alleen maar in de school plaatsvinden. De vmbo-scholen zullen hier afspraken over maken met de betreffende leerlingen. Onze docenten doen er alles aan om de leerlingen daar zo goed mogelijk bij te begeleiden en op voor te bereiden.

Aanstaande vrijdag 20 maart zult u verder op de hoogte gebracht worden door de schoolleiding over de uitgestelde toetsweek, het afronden van het schoolexamen(SE) en de alternatieve data voor het CSPE en de examendata voor basis en kader. De data voor de mavo examens blijven zoals eerder al gemeld.

We adviseren u bovenstaande goed met uw kind te bespreken. Het is belangrijk dat de leerlingen beseffen dat de examens niet uitgesteld worden. Ze gaan deelnemen aan de komende schoolexamens en vervolgens ook aan de landelijke Centrale Examens. Alleen als een kind ziek is, kan het geen examen doen. Tijdige afmelding is dan belangrijk.

Onze scholen houden zich bij de komende examens strikt aan de RIVM-richtlijnen op het gebied van hygiëne. Wij zorgen voor geschikte ruimtes binnen de school, waar de examens worden afgenomen. Daarbij hanteren we ook minimaal de geadviseerde 1,5 meter tussenruimte.

Het is nog even improviseren om onze leerlingen goed en veilig examen te kunnen laten doen. Als school hebben we de ruimte om het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) indien nodig aan te passen, bijvoorbeeld door bepaalde examens in

een andere vorm af te nemen. Als er specifieke problemen zijn, meld dat dan bij de schoolleiding, ook als er nog vragen zijn naar de nog openstaande herkansingen.

We houden u op de hoogte over de huidige schoolsluiting en het afstandsonderwijs. Heeft u specifieke vragen, dan vragen wij u deze te stellen aan de schoolleiding.

Met vriendelijke groeten,

Leon de Wit en Jonne Gaemers

College van Bestuur

Ook interessant

Beste ouder / beste leerling, In het pta staat wat er allemaal moet gebeuren om tot een afronding te komen voor het schoolexamen. Dit is allemaal verplicht.

Lees verder

Geachte ouders/verzorgers, beste leerling, Gisteravond hebben we tijdens de persconferentie gehoord dat alle scholen tot 28 april gesloten blijven. Dit betekent voor ons tot 6 mei, vanwege de aansluitende meivakantie. We hadden al verwacht dat de maatregelen verlengd zouden worden, maar het is toch even slikken dat we onze leerlingen...

Lees verder

Beste ouders, beste leerlingen, De overheid heeft gisteren aangekondigd de huidige maatregelen rondom de Coronacrisis te verlengen tot 28 april. Wij willen, de vertraging voor uw zoon/dochter, tot het minimale beperken. Wij starten as dinsdag (7 april) met onze toetsweek. Daar waar kon zijn wij overgestapt naar digitaal toetsen en...

Lees verder