Update 1 april voor Basis en Kader klas 1 - 4 - ovmz

Update 1 april voor Basis en Kader klas 1 - 4

01 - Apr - 2020

Update 1 april voor Basis en Kader klas 1 - 4

Beste leerling, De overheid heeft gisteren aangekondigd de huidige maatregelen rondom de coronacrisis te verlengen tot 28 april. Aangezien deze datum binnen onze meivakantie valt, zullen deze maatregelen voor het OVMZ gelden tot 6 mei

Dit heeft, zoals je zult begrijpen, gevolgen voor ons onderwijs. Tot 6 mei zal er voor leerjaar 1 t/m leerjaar 3 geen fysiek onderwijs binnen school aangeboden worden. Gelukkig zijn we de afgelopen 2 weken druk bezig geweest met het opzetten van het digitaal onderwijs in de vorm van MS Teams.

Vanaf volgende week zullen er digitale lessen staan ingepland volgens het huidige rooster in Magister.

Let op: je bent verplicht deze lessen te volgen. De absentie zal door de docent worden genoteerd. Mocht je om wat voor reden dan ook niet aanwezig kunnen zijn, dan meld je dit via een mail aan je mentor.

Tevens zullen er nieuwe studiewijzers in Magister en op onze website staan die gelden tot vrijdag 24 april. Vragen over de lesstof kun je nog steeds stellen aan docenten op de manier waarop je dat gewend bent, maar dit kun je vanaf volgende week ook via Teams doen.

Onderstaande informatie geldt alleen voor de leerlingen uit leerjaar 4 BB/KB.

Helaas is er nog geen zogenaamde slaag-/zakregeling bekend gemaakt vanuit de overheid. Daarmee is nog niet helder wanneer, en met welke normen je geslaagd bent. Wel is duidelijk dat de resultaten uitsluitend uit SE cijfers zullen bestaan. We houden je op de hoogte, zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Vanaf dinsdag 7 april zal de periode ingaan voor het afronden van de laatste SE toetsen (zie planning bij punt 1). We zullen dit zoveel mogelijk op afstand organiseren. In een enkel geval, als het echt niet anders kan, zal je op school worden verwacht. De school zal dit dan zo organiseren dat de richtlijnen vanuit het RIVM zullen worden gewaarborgd (zie richtlijnen bij punt 5). Wij gaan ons uiterste best doen om je bij dit alles te helpen, maar dit zal ook veel van je vragen in deze lastige tijd. Onze boodschap is hou vol!

De overheid heeft gisteren aangekondigd de huidige maatregelen rondom de Coronacrisis te verlengen tot 28 april. Aangezien deze datum binnen onze meivakantie valt, zullen deze maatregelen voor het OVMZ gelden tot 6 mei.

Dit heeft, zoals je zult begrijpen gevolgen voor ons onderwijs. Tot 6 mei zal er voor leerjaar 1 t/m leerjaar 3 geen onderwijs binnen school aangeboden worden. Gelukkig zijn we de afgelopen 2 weken druk bezig geweest met het opzetten van het digitaal onderwijs in de vorm van MS Teams.

Vanaf volgende week zullen er digitale lessen staan ingepland volgens het huidige rooster in magister. Let op: je bent verplicht deze lessen te volgen. De absentie zal door de docent worden genoteerd. Mocht je om wat voor reden dan ook niet aanwezig kunnen zijn, dan meld je dit via een mail aan je mentor.

Tevens zullen er nieuwe studiewijzers in magister en op onze website staan die gelden tot vrijdag 24 april. Vragen over de lesstof kun je nog steeds stellen aan docenten op de manier waarop je dat gewend bent, maar dit kun je vanaf volgende week ook via Teams doen.

Leerjaar 4

Onderstaande informatie geldt alleen voor de leerlingen uit leerjaar 4 BB/KB.

1. Planning

Weeknummer Doel van de week Aanvullende informatie

Week 15

(7,8 en 9 april)

Inhaalweek voor de profielvakken. (D&P, Z&W en E&O).

De profieldocenten maken hier zelf afspraken met jou over en houden de mentor op de hoogte. Jouw mentor zorgt er voor dat je niet te veel in één keer hoeft te doen en houdt overzicht.

Week 16

(14,15,16 en 17 april)

Inhaalweek AVO-vakken. Nederlands, Engels, Wiskunde, Maatschappijleer, Economie, Biologie en/of NASK.

De vakdocenten maken zelf afspraken met jou. Ook hier bewaakt jouw mentor het overzicht.

Week 17

(20,21,22,23,en 24 april)

Toetsweek BB/KB klas 4. Het exacte rooster hiervoor volgt tijdig. Zoveel mogelijk zal op afstand getoetst worden.

Week 18

Meivakantie t/m 5 mei Probeer ondanks de maatregelen te genieten van de vakantie. Het is belangrijk op gezette tijden te ontspannen.

Week 19 t/m 22

Herkansingen Meer informatie hierover volgt tijdig.

2. CKV

Het inleveren van de opdrachten voor het vak CKV zal digitaal plaatsvinden. Tot en met woensdag 15 april kun je de opdrachten mailen naar onderstaand mailadres:

ckv@ovmz.nl

3. LOB

Er zijn een aantal leerlingen die zich nog niet hebben aangemeld voor een vervolgopleiding. Dit kan nog tot 1 mei, maar het dringende advies van ons is om dit nu zo snel mogelijk te doen. Ook Qompas moet goed worden afgerond voor het behalen van je diploma. Heb je hierover nog vragen, stel ze via de mail aan onze decaan op onderstaand mailadres:

bjobsenoteboom@ovmz.nl

4. Diploma-uitreiking

Voorlopig blijft de datum voor de diploma uitreiking donderdag 9 juli. Wij hopen je daar natuurlijk te zien en je een prachtig mooi diploma te kunnen overhandigen.

5. Berichtgeving vanuit de Rijksoverheid

Aan welke voorwaarden moeten scholen, leraren en leerlingen zich houden bij afnames van de schoolexamens op school? De volgende voorwaarden gelden:  De leerlingen of leraren mogen geen verschijnselen van corona vertonen. Dus geen neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts.  Er moet 1,5 meter afstand tussen de leerlingen aangehouden worden tijdens het afnemen van SE toetsen.

Wij realiseren ons dat er veel gebeurt in deze moeilijke tijd. Elke dag kan er een nieuw besluit worden afgekondigd dat gevolgen heeft voor jou en voor de school. Je mag van ons verwachten dat we je blijven informeren en je stap voor stap meenemen door de weken heen. Mocht je in de tussentijd een vraag of opmerking hebben, neem dan gerust contact op met je mentor.

Namens alle docenten wensen wij je heel veel succes!

Met vriendelijke groet,

Jeffrey Gibbs

Teamleider vmbo BB/KB

Ook interessant