Studiewijzers

18 - Mar - 2020

Studiewijzers

Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen, De studiewijzers zijn nu ook hier te vinden.

Bovenaan deze pagina staat een kopje 'studiewijzers'. Klik daarop en je gaat naar een pagina met voor elke opleiding en leerjaar de bestanden met de studiewijzers.

Ook interessant

De informatieavond over ons programma van toetsing en afsluiting (PTA) en doorstroom naar MBO/HAVO is verplaatst van 28 september naar 12 oktober a.s.

Lees verder