Roosternieuws - ovmz

Nieuws en roosters

Nieuws en roosters

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), Zoals in de brief van afgelopen woensdag 20 mei jl. al aangekondigd zullen op woensdag 3 juni de lessen gedeeltelijk weer op school worden gegeven. Ondanks dat wij het ook best een beetje spannend vinden zijn we heel erg blij dat we onze leerlingen weer op school mogen ontmoeten. Het weer samen naar school gaan lukt alleen als iedereen zich goed aan de afspraken houdt. Om de afspraken van te voren goed duidelijk te hebben, hebben wij een leerling instructie als te downloaden links bij dit bericht toegevoegd. Wij willen ouders/verzorgers vragen deze aandachtig met uw zoon en/of dochter door te nemen.

De lessen starten op woensdag 3 juni a.s. en de dag is opgesplitst in twee dagdelen.

Het ochtendprogramma loopt van 9:00-12:00 uur en de middag van 13:00-16:00 uur. Alle leerlingen van OVMZ krijgen 3 dagdelen fysiek onderwijs en 1 dagdeel onderwijs ondersteuning bij achterstanden. De ondersteuningslessen zijn voor leerlingen die dat nodig hebben om extra onderwijs te krijgen om de achterstanden weg te werken. De digitale lessen zullen de komende week opnieuw worden ingeroosterd naast de lessen op school. Dit betekent dat het digitaal onderwijs vanaf maandag 8 juni a.s. weer wordt opgestart.

Daarnaast bieden wij voor alle leerlingen in het lesrooster lichamelijke opvoeding (sport), dit vindt buiten plaats op het Patria veld. Leerlingen kunnen geen gebruik maken van de kleedkamers en worden verzocht sportkleding en/of makkelijke kleding aan te hebben waarin ze ook kunnen sporten. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat ook leerlingen tussen 13-18 jaar bij het sporten geen 1,5 meter afstand meer te houden. Dit betekent dat dit toegestaan is bij het sporten, maar niet tijdens de andere lessen. Wij zullen hier daarom ook streng op toezien.

De stages voor de derdejaars leerlingen BBL-KBL worden de komende week afgerond. De betreffende leerlingen zijn hiervan op de hoogte.

In de bijlage is het rooster per leerjaar toegevoegd. Met het leerlingennummer kun je zien op welke dagen, tijden en vakken er worden gegeven.

Graag leggen wij uit hoe wij vanaf 3 juni weer open gaan;

Personele bezetting

Volgens de richtlijnen blijven medewerkers met klachten thuis. Ook wij hebben medewerkers die tot de risicogroep behoren of wie een huisgenoot heeft die tot een risicogroep hoort en om die reden thuis moeten blijven. De lessen van deze medewerkers worden vanaf 8 juni digitaal voorgezet.

Ziekteverschijnselen Leerlingen en of medewerkers mogen niet naar school komen als;

· Ze grieperig, snotterig, hoesterig of koortsig zijn, zie site RIVM

· Als iemand van jouw gezinsleden/thuis snotterig grieperig, hoesterig of koortsig is, zie site RIVM.

Devices

Omdat een deel van het onderwijs nog steeds op afstand plaatsvindt, zullen we nog steeds gebruik blijven maken van de devices.

Ritme

Doordat de groepen in tweeën en/of drieën gesplitst worden, zullen de docenten dus 2x zoveel lessen geven. Hierdoor kunnen we niet 5 dagen per week een volledig lesprogramma organiseren. Dit betekent dat alle leerlingen drie keer een halve dag naar school gaan en deels digitaal onderwijs op afstand krijgen.

Protocol

Alle leerlingen zijn verplicht zich te houden aan het bijgevoegde protocol. Leerlingen plaatsen hun fiets op de afgesproken plek (BBL- en KBL leerlingen, gebruiken de aan hen toegewezen ingang en gaan naar hun lokaal (zie bijlage). De leerlingen zitten altijd in hetzelfde lokaal en de docenten wisselen. We verwachten dat leerlingen altijd 1,5 meter afstand houden tot elkaar en tot de docenten.

Gebouw

De beide schoolgebouwen zijn ingericht volgens de RIVM regels. Er wordt iedere dag extra schoongemaakt, waarbij extra nadruk ligt op het reinigen van contactpunten en toiletten. De basisregels zijn goed zichtbaar gemaakt met banners, vloerstickers, looplijnen en alle medewerkers lopen buiten het lokaal om met een geel hesje.

De leerlingen zullen hun eerste dag van de ingeroosterde docent instructie krijgen.

Na lestijd worden de leerlingen verwacht één voor één onder begeleiding de klas te verlaten volgens de looproute zoals deze is aangegeven.

De fietsenstallingen zijn op het schoolterrein op twee plekken gevestigd. Voor de leerlingen in de MAVO is dat op de reguliere plek en voor de BBL- en KBL leerlingen is dit op het basketbalveld achter het schoolgebouw. Er is op het schoolplein in de wissel momenten op de dag surveillance aanwezig.

Mochten jullie nog vragen hebben, neem dan contact op met de mentor of stuur een mail naar info@OVMZ.nl.

Vind hier de  leerlinginstructie

Vind hier de roosters


Met vriendelijke groet,

Namens Team Openbaar VMBO MAVO

Naima Rahmouni

Directeur a.i. openbaar VMBO en MAVO Zeist

Ook interessant

Vandaag is bekend gemaakt dat het basis- en voortgezet onderwijs vanaf 10 januari weer open mag voor alle leerlingen. Dat betekent dat wij al onze leerlingen weer van harte verwelkomen op dinsdag 11 januari met een lekker ontbijtje.

Lees verder

Beste leerling en ouders/verzorgers, Gisteravond kwam de Nederlandse regering met een ingelaste persconferentie, waarin werd aangekondigd dat Nederland opnieuw in lockdown gaat vanwege de omikronvariant van het coronavirus. Door de scherpere maatregelen mag er nog maar weinig fysiek onderwijs plaatsvinden tot en met 9 januari 2022. We moeten voor de...

Lees verder