Heropening schoolgebouwen

Heropening schoolgebouwen

Beste ouders/verzorgers, In lijn met wat minister-president Rutte gisteravond tijdens zijn nieuwste persconferentie heeft verteld, gaan de scholen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer fysiek leerlingen ontvangen. Ook in onze scholen gaan we weer voorzichtig op locatie onderwijs verzorgen. De veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers staat daarbij voorop. We zijn daarom al druk bezig om ons voor te bereiden op de komende heropening, conform de richtlijnen en protocollen van het RIVM en de VO-Raad.

Het wordt erg wennen: op school anderhalve meter afstand houden. Maar dat moet wel en we gaan ons daar ook strikt aan houden. De exacte invulling verschilt sterk per schoolgebouw. Daarom maken we voor onze school een specifiek en doelgericht plan. Daarin nemen we ook mee hoe we doorgaan met het onderwijs-op-afstand. Want we kunnen vanaf 2 juni zeker niet allemaal tegelijk naar school komen.

De regering heeft ook aangegeven dat de heropening van de VO-scholen het openbaar vervoer niet extra mag belasten. Het is dus vooral de bedoeling dat leerlingen lopend of op de fiets naar school komen. Ook is er aangegeven dat er vervoer georganiseerd kan worden voor leerlingen die verder dan 8 km van school wonen. Vanwege de risico’s die het reizen met het openbaar vervoer met zich meebrengt, overleggen wij graag met de betreffende ouders over de vervoersopties. En we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Op dit moment zijn wij binnen de school druk bezig met het uitwerken van een gedetailleerd programma voor de combinatie online lessen en fysieke lessen op school. In de loop van volgende week zullen we u en de leerlingen informeren over de uitwerking daarvan.

Veel aandacht voor hygiëne

Er wordt met bijzondere aandacht gekeken naar hygiëne en schoonmaak in onze school. NUOVO Scholengroep organiseert dit centraal. Zo worden alle schoolgebouwen voorzien van desinfecterende gel/spray en oppervlaktespray. Ook wordt de schoonmaak geïntensiveerd, waarbij extra nadruk ligt op het reinigen van contactpunten en toiletten. Verder worden de basisregels goed zichtbaar gemaakt

met banners, vloerstickers, looplijnen en hesjes. We plaatsen plastic schermen waar nodig, plus posters en raamstickers met instructies.

Mark Rutte deed in zijn persconferentie ook een oproep aan alle jongeren, de volwassenen van de toekomst: “Praat mee over oplossingen”. Daar sluiten wij ons helemaal bij aan. Ideeën van leerlingen (of hun ouders) horen we als schoolleiding daarom graag. Alle creatieve vondsten graag mailen naar info@ovmz.nl.

Met vriendelijke groeten,

Mede namens het College van Bestuur van NUOVO Scholengroep,

Leon de Wit en Jonne Gaemers


Naima Rahmouni

Directeur a.i. openbaar VMBO en MAVO Zeist

Ook interessant

De 4e jaars leerlingen van het OVMZ hebben tijdens de kunst 2 daagse weer geweldige talenten ontdekt bij de diverse workshops die zij aangeboden kregen door externe docenten van Het Kunstenhuis. Zij volgde o.a. workshops in fotografie, slagwerk, breakdance, theater, stopmotion en zij maakte raamdecoratie die de vleugel van het...

Lees verder