Gezocht: ouders voor de Medezeggenschapsraad

Gezocht: ouders voor de Medezeggenschapsraad

Beste ouders, Mijn naam is Arjan van der Poel, vader van mavo-eindexamenleerling Daan. De afgelopen twee jaar heb ik als enige ouder zitting genomen in de Medezeggenschapsraad (MR) van het OVMZ. Omdat mijn zoon volgend jaar geen leerling meer is op het OVMZ zal ik de MR verlaten.

Iedere school van de NUOVO-scholengroep heeft een eigen MR (Deelraad). Een afvaardiging hieruit is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Mijn oproep betreft dus de Deelraad van het OVMZ.

De Deelraad bestaat uit ouders, leerlingen en personeel van de school. Via de Deelraad zijn wij betrokken bij het beleid van school. Het afgelopen jaar sprak de Deelraad samen met de directeur van de school over onder andere: lesuitval, roosterproblematiek, onderwijsvernieuwing en de begroting van de school. Maar ook over zaken als het leerlingenstatuut en voorzieningen voor leerlingen.

Er mogen twee ouders zitting hebben in de Deelraad. Aan het einde van dit schooljaar komen beide plaatsen vrij. We zoeken dus twee ouders om deze belangrijke taak over te nemen. De Deelraad vergadert ongeveer acht keer per schooljaar en er staat een vergoeding tegenover de werkzaamheden.

Het is van groot belang dat wij als ouders vertegenwoordigd zijn in de Deelraad. Het is dé manier om een stem te hebben in de kwaliteit van onderwijs voor en de leeromgeving van onze kinderen. Ik heb de oudervertegenwoordiging de afgelopen jaren met veel plezier en voldoening op mij genomen. Ik geef het stokje nu graag door aan mijn opvolgers.

Heeft u belangstelling om zitting te nemen in de oudergeleding van de Deelraad of wilt u nog vragen stellen? Bel of mail mij gerust. Zie hieronder mijn gegevens.

Met vriendelijke groet,

Arjan van der Poel

arjan.van.der.poel@suerte.nl

06 - 11370141

Ook interessant

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Woensdagavond heeft het kabinet in een vooralsnog laatste persconferentie gemeld dat de scholen in het voortgezet onderwijs vanaf woensdag 1 juli geen anderhalve meter afstand meer tussen de leerlingen hoeven te handhaven. De anderhalve meter blijft wel gelden voor de afstand tussen leerling en onderwijspersoneel en onderwijspersoneel...

Lees verder

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), Het bijzondere schooljaar is bijna ten einde, maar voordat het zover is, graag nog de aandacht voor een aantal zaken. Om er voor te zorgen dat iedereen weet wat er gaat gebeuren zetten we alles nog even op een rijtje:

Lees verder

Beste ouder / beste leerling, In het pta staat wat er allemaal moet gebeuren om tot een afronding te komen voor het schoolexamen. Dit is allemaal verplicht.

Lees verder

Binnenkort is het weer tijd om je schoolboeken in te leveren én om die voor het nieuwe schooljaar te bestellen. Daarvoor ontvang je een e-mail van Iddink met alle benodigde bestel- en inleverinformatie. Inmiddels heb je onze mail gekregen met daarbij een inleverschema. Lees verder om het schema ook hier...

Lees verder