Gezocht: ouders voor de Medezeggenschapsraad

Gezocht: ouders voor de Medezeggenschapsraad

Beste ouders, Mijn naam is Arjan van der Poel, vader van mavo-eindexamenleerling Daan. De afgelopen twee jaar heb ik als enige ouder zitting genomen in de Medezeggenschapsraad (MR) van het OVMZ. Omdat mijn zoon volgend jaar geen leerling meer is op het OVMZ zal ik de MR verlaten.

Iedere school van de NUOVO-scholengroep heeft een eigen MR (Deelraad). Een afvaardiging hieruit is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Mijn oproep betreft dus de Deelraad van het OVMZ.

De Deelraad bestaat uit ouders, leerlingen en personeel van de school. Via de Deelraad zijn wij betrokken bij het beleid van school. Het afgelopen jaar sprak de Deelraad samen met de directeur van de school over onder andere: lesuitval, roosterproblematiek, onderwijsvernieuwing en de begroting van de school. Maar ook over zaken als het leerlingenstatuut en voorzieningen voor leerlingen.

Er mogen twee ouders zitting hebben in de Deelraad. Aan het einde van dit schooljaar komen beide plaatsen vrij. We zoeken dus twee ouders om deze belangrijke taak over te nemen. De Deelraad vergadert ongeveer acht keer per schooljaar en er staat een vergoeding tegenover de werkzaamheden.

Het is van groot belang dat wij als ouders vertegenwoordigd zijn in de Deelraad. Het is dé manier om een stem te hebben in de kwaliteit van onderwijs voor en de leeromgeving van onze kinderen. Ik heb de oudervertegenwoordiging de afgelopen jaren met veel plezier en voldoening op mij genomen. Ik geef het stokje nu graag door aan mijn opvolgers.

Heeft u belangstelling om zitting te nemen in de oudergeleding van de Deelraad of wilt u nog vragen stellen? Bel of mail mij gerust. Zie hieronder mijn gegevens.

Met vriendelijke groet,

Arjan van der Poel

arjan.van.der.poel@suerte.nl

06 - 11370141

Ook interessant

Afgelopen dinsdag was het zo ver; het eerste online Nederlands Film Festival werd op het ovmz gehouden. Leerlingen uit alle jaarlagen keken met hun mentor een film van het Nederlands Film Festival, uiteraard onder het genot van popcorn en wat drinken om het bioscoop gevoel te vergroten! Het was een...

Lees verder

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Afgelopen dinsdagavond heeft premier Rutte een verscherping van de coronamaatregelen afgekondigd. Deze aanvullende maatregelen zijn inmiddels ingegaan. Gelukkig kunnen we in het voortgezet onderwijs vooralsnog doorgaan met het verzorgen van grotendeels fysiek onderwijs.

Lees verder

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Nog steeds hebben we te maken met bijzondere omstandigheden door het coronavirus. Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt weer toe. Daarom informeren we jullie graag over de situatie op onze school.

Lees verder