Een nieuw schooljaar - ovmz

Een nieuw schooljaar

Een nieuw schooljaar

Nu de zomervakantie weer voorbij is, kijken wij ernaar uit je weer te ontvangen op school. Wij hopen dat je een fijne vakantie hebt gehad en dat je vol energie het schooljaar kan starten. Om het begin van het jaar goed te laten verlopen, vragen wij je aandacht voor de volgende punten.

Start school

Alle leerlingen worden dinsdag 1 september op school verwacht voor het ophalen van het rooster en het kennismaken met de mentor en de klasgenoten. De mentor zal een aantal zaken met de klas bespreken.

We starten per leerjaar in de aula, achter op het landgoed. De indeling daarvoor is:

Leerjaar 1 en opstapklas: 13.00 uur

Leerjaar 2: 13.30 uur

Leerjaar 3: 14.00 uur

Leerjaar 4: 14.30 uur

Vanaf woensdag starten de lessen volgens het lesrooster.

Omgang met het corona-virus.

Zit jij in een risicogroep, heb je gezondheidsklachten (die kunnen wijzen op corona) of ben je in een risicogebied geweest (oranje of rood) dan moet je thuisblijven. Geldt dit voor jou, neem dan zo snel mogelijk contact op door te mailen naar leerlingenadministratie@ovmz.nl.

Zie voor de actuele informatie over de Nederlandse overheid tot “oranje” of “rood” bestempeld gebied: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

In de bijlage vind je de informatiebrief over de huidige stand van zaken met betrekking tot het corona-virus vanuit NUOVO.Lestijden

We hanteren hier op school een 40 minuten rooster. De tijden zijn als volgt:

Lestijden OVMZ

08:30 - 09:10 Lesuur 1

09:10 - 09:50 Lesuur 2

09:50 - 10:30 Lesuur 3

10:30 Pauze

10:50 - 11:30 Lesuur 4

11:30 - 12:10 Lesuur 5

12:10 Pauze

12:40 - 13:20 Lesuur 6

13:20 - 14:00 Lesuur 7

14:00-14:40 Lesuur 8

14:40 Pauze

14:50 -15:30 Lesuur 9

15:30 - 16:10 Lesuur 10


Schoolboeken

Als het goed is zijn de schoolboeken inmiddels besteld bij Iddink. Mocht dit nog niet gebeurd zijn, dan is het belangrijk dit zo snel mogelijk te doen. Bestellen gaat via internet: www.iddink.nl/bestellen. De schoolcode om te bestellen is: XVWJ8GTB

Aan het eind van het schooljaar moeten de boeken weer “in goede staat” ingeleverd worden. De beste manier om ze goed te houden is door ze te kaften.

Magister

Magister is in de vakantie samengevoegd met NUOVO, daarom krijgen alle leerlingen in het begin van het schooljaar nieuwe inloggegevens van hun mentor.

Na de vakantie moeten de ouders van de leerlingen die al op onze school zaten, opnieuw inloggen in Magister. Bij het veld waar je de school moet kiezen, kies je nu voor NUOVO.

De ouders van de nieuwe leerlingen krijgen binnenkort een inlogcode en inlognaam voor Magister, ons leerlingvolgsysteem.

In Magister kunnen de cijfers van de leerling ingezien worden. De persoonlijke gegevens kunnen worden gecontroleerd en de absentieregistratie kan worden geraadpleegd. Ouders kunnen zelf hun e-mail adres veranderen. Het is heel belangrijk dat er een mailadres in Magister staat, aangezien er geen brieven op papier worden verzonden, maar via de mail.

We hopen dat het voor iedereen een prettig schooljaar zal worden. Geniet nog even van de laatste vakantiedagen! Tot dinsdag.

Hartelijke groet,

Mede namens Manon Rijken en Menno Horst

Naima Rahmouni,

a.i. Directeur Openbaar VMBO en MAVO Zeist

Ook interessant