Diploma uitreiking

Diploma uitreiking

Ook dit jaar hebben we onze diploma uitreiking op een ludieke manier vorm gegeven.

Leuk! De pers had ook grote belangstelling:

Het AD heeft een mooi artikel incl. video geplaatst.

De Telegraaf stond 2 van onze mentoren op te wachten bij een geslaagde leerling thuis.

Tenslotte heeft Slotstad.nl op de tweede dag een reportage gemaakt.

Al met al twee erg geslaagde dagen!

Ook interessant

De informatieavond over ons programma van toetsing en afsluiting (PTA) en doorstroom naar MBO/HAVO is verplaatst van 28 september naar 12 oktober a.s.

Lees verder