Bericht van de Mediatheek:

17 - Jun - 2021

Bericht van de Mediatheek:

Heb je nog boeken uit de Mediatheek in bezit?

· Alles inleveren voor 16 juni. Mochten er nog zaken nodig zijn, kom dan langs, dan kunnen wij maatwerk leveren.

· Bewaar je schoolpasje. Je hebt het, in het nieuwe schooljaar, voorlopig nog nodig.

· Boetes lopen in de zomervakantie door!

Ook interessant

De informatieavond over ons programma van toetsing en afsluiting (PTA) en doorstroom naar MBO/HAVO is verplaatst van 28 september naar 12 oktober a.s.

Lees verder