Decaan

Decaan

Op alle scholen voor voortgezet onderwijs is een decaan

De decaan is diegene die leerlingen, samen met de mentor, begeleidt en informeert bij alles wat te maken heeft met studie en/of beroepskeuze. We streven er daarbij naar om leerlingen altijd te begeleiden naar een passende vervolgonderwijs plek.

Daarnaast coördineert de decaan activiteiten die te maken hebben met de loopbaanoriëntatie (LOB) en begeleiding. We leiden bij het OVMZ, vanuit onze missie van vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid, immers leerlingen op tot meer dan een diploma. Door de (school)loopbaan van de leerling goed te begeleiden, stimuleren we eigenaarschap van de loopbaan van de leerling en geven we leerlingen de mogelijkheid en ruimte om zich te kunnen ontwikkelen.

Lees hier alles over het decanaat op het OVMZ

Neem voor meer informatie contact op met onze decaan Rik van Veldhuisen (rveldhuisen@ovmz.nl)