Aanmelden - ovmz

Aanmelden

Als je kiest voor het Openbaar VMBO en MAVO, kies je voor een kleinschalige school met veel keuze mogelijkheden waar kwalitatief goed onderwijs hoog in het vaandel staat. Wij bieden sport-, expressie- en talentprofielen aan naast het gewone programma

Aanmeldingsprocedure 2022-2023

Aanmelding klas 1

• Met de leerkracht van de basisschool bespreekt u voor welke onderwijssoort u uw kind wilt aanmelden. U kunt uw kind vervolgens bij ons aanmelden via de basisschool, die dat met een digitaal aanmeldingsformulier in een regionaal systeem invoert OT[1]. U krijgt van ons dan een bevestiging van aanmelding, waarna de toelatingscommissie gaat bekijken of uw kind toelaatbaar is.

De aanmeldingsprocedure is voor alle scholen binnen de Regio Zuid-Oost Utrecht hetzelfde en verloopt via de basisschool. Leerlingen van buiten de regio kunnen ook worden aangemeld via de basisschool. Op het formulier geeft u de keuze voor de school voor voortgezet onderwijs aan.

• Onze school kent geen lotingprocedures. Alle leerlingen die in de eerste ronde worden aangemeld (mits toelaatbaar volgens SOP-toelatingsprocedure) zijn van harte welkom.

Plaatsing geschiedt als:

• het OVMZ kan voldoen aan de zorgbehoefte zoals omschreven in het school ondersteuningsprofiel[2].

Aanmeldformulier klas 1

Aanmelding klas 2, 3 en 4 OVMZ

• Leerlingen zijn in het bezit van een overgangsbewijs van de school van herkomst. In principe vindt doublure plaats op de school van herkomst.

• Leerlingen dienen zich vóór 1 april aan te melden, door het aanmeldingsformulier[3] in te vullen (op te vragen bij onze leerlingenadministratie) en door te sturen naar leerlingenadministratie@ovmz.nl. Met deze leerlingen wordt een intakegesprek ingepland pas als het dossier compleet is en het OKR volledig is ingevuld.

• Leerlingen die zich na 1 april aanmelden, worden op een wachtlijst geplaatst – dit geldt ook voor leerlingen die onze school als tweede keuze opgeven.

• Wanneer er voldoende ruimte is in de betreffende jaarlaag, wordt na de overgangsvergaderingen contact opgenomen.

• Leerlingen van binnen de scholengroep die willen instromen op het OVMZ, dienen dit ook vóór 1 april kenbaar te maken. Dit kan door een aanmeldingsformulier [4] aan te vragen bij de leerlingenadministratie (leerlingenadministratie@ovmz.nl).

• Bij elke aanmelding voert het betreffende TLC-lid een intakegesprek over de mogelijkheden en motivatie van de leerling.

Plaatsing geschiedt als:

• leerlingen in het bezit zijn van een overgangsbewijs van de school van herkomst;

• er een positief advies van de school van herkomst over inzicht, inzet en motivatie is gegeven. Dit wordt omschreven in het onderwijskundig rapport[5] dat door het OVMZ verstrekt wordt zodra de aanmelding binnen is;

• de aanmelding compleet is. Dit houdt in dat het aanmeldingsformulier en het compleet ingevuld en goed onderbouwd OKR in het bezit moet zijn van de betreffende teamleider en het intakegesprek is gevoerd;

• het OVMZ kan voldoen aan de zorgbehoefte zoals omschreven in het SOP.

[1] OT = Onderwijs Transparant

[2] School ondersteuningsprofiel = SOP

[3] Aanmeldingsformulier is op te vragen bij de receptie en leerlingenadministratie

[4] Aanmeldingsformulier is op te vragen bij de leerlingenadministratie

[5] Onderwijskundig rapport = OKR

Aanmeldformulier klas 2

Aanmeldformulier bovenbouw Basis & Kader

Aanmeldformulier bovenbouw Mavo

-

Procedure doorstromen TL4 naar havo 4 op het OLZ

Per 1 augustus 2020 is het doorstroomrecht voor tl- en havoleerlingen geregeld in de ‘Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo’. Dit betekent het volgende:

· Alle leerlingen met een TL4 diploma krijgen de kans om door te stromen naar havo 4.

· De deadline voor aanmelden havo 4 is 1 april in het jaar voorafgaand aan het schooljaar van instromen. Leerlingen die zich later aanmelden, kunnen nog worden geplaatst afhankelijk van de ruimte die er is.

· Leerlingen kiezen profielen en vakken die aansluiten bij de vakken waarin ze op het vmbo examen hebben gedaan.

· Bij aanmelding voor 1 april met eerste keuze OLZ wordt de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek en zal er een advies uitgebracht worden wat betreft vakkenkeuze, motivering en slagingskans voor het havo. Dit gesprek heeft een adviserend karakter.

Aanmeldformulier vanuit Mavo naar Havo-4