Aanmelden

Als je kiest voor het Openbaar VMBO en MAVO, kies je voor een kleinschalige school met veel keuze mogelijkheden waar kwalitatief goed onderwijs hoog in het vaandel staat. Wij bieden sport-, expressie- en talentprofielen aan naast het gewone programma

Aanmeldingsprocedure

Aanmelding klas 1

• Met de leerkracht van de basisschool bespreekt u voor welke onderwijssoort u uw kind wilt aanmelden. U kunt uw kind vervolgens bij ons aanmelden via de basisschool, die dat met een digitaal aanmeldingsformulier in een regionaal systeem invoert OT[1]. U krijgt van ons dan een bevestiging van aanmelding, waarna de toelatingscommissie gaat bekijken of uw kind toelaatbaar is.

De aanmeldingsprocedure is voor alle scholen binnen de Regio Zuid-Oost Utrecht hetzelfde en verloopt via de basisschool. Leerlingen van buiten de regio kunnen ook worden aangemeld via de basisschool. Op het formulier geeft u de keuze voor de school voor voortgezet onderwijs aan.

• Onze school kent geen lotingprocedures. Alle leerlingen die in de eerste ronde worden aangemeld (mits toelaatbaar volgens SOP-toelatingsprocedure) zijn van harte welkom.

Plaatsing geschiedt als:

• het OVMZ kan voldoen aan de zorgbehoefte zoals omschreven in het school ondersteuningsprofiel[2].

Aanmeldingsformulier klas 1

Aanmelding klas 2, 3 en 4 OVMZ

• Leerlingen zijn in het bezit van een overgangsbewijs van de school van herkomst. In principe vindt doublure plaats op de school van herkomst.

• Leerlingen dienen zich vóór 1 april aan te melden, door het aanmeldingsformulier[3] in te vullen (op te vragen bij onze leerlingenadministratie) en door te sturen naar leerlingenadministratie@ovmz.nl. Met deze leerlingen wordt een intakegesprek ingepland pas als het dossier compleet is en het OKR volledig is ingevuld.

• Leerlingen die zich na 1 april aanmelden, worden op een wachtlijst geplaatst – dit geldt ook voor leerlingen die onze school als tweede keuze opgeven.

• Wanneer er voldoende ruimte is in de betreffende jaarlaag, wordt na de overgangsvergaderingen contact opgenomen.

• Leerlingen van binnen de scholengroep die willen instromen op het OVMZ, dienen dit ook vóór 1 april kenbaar te maken. Dit kan door een aanmeldingsformulier [4] aan te vragen bij de leerlingenadministratie (leerlingenadministratie@ovmz.nl).

• Bij elke aanmelding voert het betreffende TLC-lid een intakegesprek over de mogelijkheden en motivatie van de leerling.

Plaatsing geschiedt als:

• leerlingen in het bezit zijn van een overgangsbewijs van de school van herkomst;

• er een positief advies van de school van herkomst over inzicht, inzet en motivatie is gegeven. Dit wordt omschreven in het onderwijskundig rapport[5] dat door het OVMZ verstrekt wordt zodra de aanmelding binnen is;

• de aanmelding compleet is. Dit houdt in dat het aanmeldingsformulier en het compleet ingevuld en goed onderbouwd OKR in het bezit moet zijn van de betreffende teamleider en het intakegesprek is gevoerd;

• het OVMZ kan voldoen aan de zorgbehoefte zoals omschreven in het SOP.

[1] OT = Onderwijs Transparant

[2] School ondersteuningsprofiel = SOP

[3] Aanmeldingsformulier is op te vragen bij de receptie en leerlingenadministratie

[4] Aanmeldingsformulier is op te vragen bij de leerlingenadministratie

[5] Onderwijskundig rapport = OKR

Aanmeldingsformulier klas 2

Aanmeldingsformulier BB/KB bovenbouw (wordt zsm geplaatst)

Aanmeldingsformulier MAVO bovenbouw (wordt zsm geplaatst)

-

Aanmelding vanuit 4 mavo (OVMZ) voor 4 havo (OLZ)

• Leerlingen zijn in het bezit van een vmbo-tl diploma.

• Leerlingen melden zich vóór 1 april aan.

• Bij elke aanmelding voert de decaan een intakegesprek over de mogelijkheden van de gewenste profielkeuze en over de motivatie van de leerling.

• Afhankelijk van de tijd van aanmelding en gevolgde vakken op het vmbo, kan de keuze van bepaalde vakken/profielen beperkt of onmogelijk zijn.

• Leerlingen en hun ouders/verzorgers die afkomstig zijn van een school van de scholengroep Schoonoord, worden bij initiële profielkeuze geattendeerd op de mogelijke consequenties van die vakkenkeuze in het vervolg.

• Leerlingen die afkomstig zijn van een school van de NUOVO Scholengroep worden geplaatst, indien zij voldoen aan de plaatsingsvoorwaarden en zich voor 1 april hebben aangemeld, waarbij de school als eerste keuze is opgegeven.

• Voor leerlingen van de NUOVO Scholengroep die willen doorstromen biedt de school de mogelijkheid om een bijspijkerprogramma te volgen voor de vakken wiskunde, scheikunde , wanneer dit nodig is voor de gewenste profielkeuze.

Plaatsing geschiedt als:

• de toeleverende school/docenten die de leerling les hebben gegeven een positief advies geven. Dit advies is gebaseerd op een onderwijskundige en pedagogische onderbouwing;

• de leerling een positieve, intrinsieke motivatie heeft, mede in het licht van de gewenste vervolgopleiding;

Aanmeldformulier vanuit 4 mavo (OVMZ) voor 4 havo (OLZ)